Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Amharc-ealaín

Tá an comhairliúchán poiblí maidir leis an Athbhreithniú ar Léargais Luatha ar shonraíocht Amharc-ealaíne na Sraithe Sóisearaí oscailte anois.


Glac páirt san athbhreithniú seo

Fáilte chuig Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí.
Leagtar amach sa churaclam ionchais shoiléire maidir leis an scoláire, thar thrí shnáithe chomhtháite na hEalaíne, na Ceardaíochta agus an Dearaidh. Chun breathnú ar an tsonraíocht churaclaim, treoirlínte measúnaithe, samplaí d’obair an scoláire chomh maith le siollabas Ealaíne, Ceardaíochta, Dearaidh na Sraithe Sóisearaí, a chríochnóidh in 2019, cliceáil ar an ngrafaic.

 

View Specification PDF

View Specification PDF

View Specification PDF
View full PDF

View full PDF

View full PDF

Féach ar an ábhar seo ar fud an churaclaim: