Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Pleanáil, Teagasc agus Measúnú

Foilseofar go luath treoirlínte ar na Measúnúithe Rangbhunaithe agus ar an Tasc Measúnaithe don tSraith Shóisearach. 

Gheofar sa doiciméad seo:

  • Eolas ginearálta ar Mheasúnúithe Rangbhunaithe
  • Tacaíocht le haghaidh bhreithiúnas an mhúinteora tríd an bpróiseas in Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair
  • Sonraí ar leagan amach agus ar scóip an dá Mheasúnú Rangbhunaithe a bhfuil cur síos orthu i sonraíocht an churaclaim don Eolaíocht
  • Treoirlínte do scoileanna, múinteoirí agus scoláirí ar Mheasúnuithe Rangbhunaithe san Eolaíocht a dhéanamh
  • Sonraí ar an Tasc Measúnaithe san Eolaíocht agus ar an gcaoi a gcabhraíonn an scoil lena chur i gcrích.