Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad)

Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad)

I dTeicneolaíocht Ábhar an Teastais Shóisearaigh (Adhmad) bíonn deis ag scoláirí sraithe sóisearaí a ról féin i dtaca le cruthú agus múnlú na timpeallachta a chíoradh. Déantar amhlaidh trí phróiseas dearaidh, ar gné lárnach den ábhar é, trína ndéanann na scoláirí tascanna ina dteastaíonn scileanna fadhbréitigh agus cur chun feidhme réimse eolas eolaíochta agus teicneolaíochta. Ar dhá leibhéal a dhéantar Teicneolaíocht  Ábhar (Adhmad) a mheasúnú – Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal – le scrúdú scríofa agus tionscadal scoláire.

Nóta: Déanfar sonraíochtaí na n-ábhar teicneolaíochta a leasú i gcéim 4 de na Forbairtí Sraithe Sóisearaí, agus cuirfear na hathruithe i bhfeidhm in 2017 lena dteastasú in 2020.