An Laidin

An Laidin

Clúdaíonn an siollabas seo teagasc agus foghlaim na Laidine sa chéad bhliain, sa dara bliain agus sa tríú bliain iar-bhunscoile. Measúnaítear é i scrúdú Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal ag deireadh na tríú bliana.

Nóta: Beidh sonraíocht leasaithe ina mbeidh an Laidin, an tSean-Ghréigis agus Staidéar Clasaiceach ar fáil do scoláirí mar ábhar amháin ag tosú le lucht na chéad bhliana i Meán Fómhair 2017.