Staidéar Clasaiceach

Staidéar Clasaiceach

Díríonn Staidéar Clasaiceach sa tSraith Shóisearach ar staidéar a dhéanamh ar shaol agus ar chultúr na Sean-Róimhe agus na Sean-Ghréige agus ar an tionchar atá acu ar shaol an lae inniu. Le haghaidh scoláirí chéad bhliana, dara bliana agus tríú bliana iar-bhunscoile a ceapadh an siollabas seo.

Measúnaítear é i scrúduithe Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal ag deireadh na tríú bliana.
Cúrsa Staidéar Clasaiceach na Dara Bliana agus na Tríú Bliana – Treoirlínte an Mhúinteora

Nóta: Scrúdaíodh an siollabas reatha Staidéar Clasaiceach sa Teastas Sóisearach den chéad uair i 1983. Beidh sonraíocht leasaithe ina mbeidh an Laidin, an tSean-Ghréigis agus Staidéar Clasaiceach ar fáil do scoláirí mar ábhar amháin ag tosú le lucht na chéad bhliana i Meán Fómhair 2017.