OSSP (Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil)

OSSP (Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil)

Is é aidhmeanna OSSP sa tSraith Shóisearach na scoláirí a fhorbairt mar shaoránaigh ghníomhacha a bhfuil na tréithe seo a leanas i bpáirt acu:

  • braistint muintearais
  • an cumas eolas a fháil agus oibriú laistigh de struchtúr na sochaí ina maireann siad
  • an cumas agus an fhéinmhuinín is gá chun bheith páirteach sa tsochaí dhaonlathach.

Measúnófar an cúrsa reatha OSSP den uair dheiridh in 2019. Ciallaíonn sin gur i bhfoirm ghearrchúrsa a chuirfear foghlaim i dtaca le hoideachas saoránach ar fáil do dhaltaí a thosaíonn ar a gcuid iar-bhunoideachais i Meán Fómhair 2016 agus dá éis.