Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

An Mhatamaitic

Tá cuireadh á thabhairt ag CNCM chuig Léirithe Spéise ó scoileanna chun páirt a ghlacadh san Athbhreithniú ar Chur i bhFeidhm Luath na Matamaitice.


Cláraigh anseo!
Collection of mathematical formulae on a whiteboard

Áirítear le gnéithe nua den tsonraíocht seo torthaí foghlama i snáithe aontach atá fite fuaite leis na snáithe eile ar fad: Uimhreas, Céimseata agus triantánacht, Ailgéabar agus feidhmeanna, agus Staitisticí agus dóchúlacht. I ngach snáithe den tsonraíocht, cuireadh na torthaí foghlama a bhaineann le smaoineamh matamaiticiúil faoi leith i ngrúpa; tacaíonn sé sin le coincheap na matamaitice mar chorpas idirnasctha smaointe agus próisis réasúnaíochta a fhiosraíonn an scoláire go comhoibríoch lena mhúinteoir agus lena chomhscoláirí. Chomh maith leis sin, léiríonn na grúpaí go soiléir nádúr carnach na matamaitice. Tá measúnuithe nua ann freisin a thugann deis don scoláire a chuid gnóthachtálacha mar chruthaitheoir tuairiscí matamaitice a thaispeáint. Beidh múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí in ann dul chun cinn a sheiceáil ach logáil isteach chun samplaí de shaothar scoláirí a fheiceáil, áit a mbeidh réimse samplaí anótáilte de shaothar a chruthaíonn scoláirí i Matamaitic na sraithe sóisearaí, chomh maith leis na torthaí foghlama i mbun gnímh.

 

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht