NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Samplaí de shaothar scoláirí - Gaeilge T1

Is féidir breathnú anseo ar shamplaí d’fhoghlaim scoláirí.

Is é cuspóir na samplaí seo ná tacú le forbairt ghairmiúil na múinteoirí. Níor chóir iad a úsáid ar aon bhealach eile.​

The purpose of these examples is to support teachers' professional development. They are not to be used for any other purpose. ​
Má tá [TCA] le sampla de shaothar scoláirí, teastaíonn cuntas múinteora chun breathnú air. Is féidir leat cuntas a shocrú anseo le d’uimhir chlárúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta.

Samplaí de MRB1

Samplaí de MRB2