Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Innealtóireacht

Faoin gCreat don tSraith Shóisearach reatha, tá fáil ag scoláirí ar réimse ábhair theicneolaíochta: Innealtóireacht, Teicneolaíocht Adhmaid, Grafaic agus Teicneolaíocht Fheidhmeach. 

Tá sé d'aidhm ag Innealtóireacht na Sraithe Sóisearaí feasacht an scoláire ar phróisis innealtóireachta a fhorbairt agus an t-eola ábhair riachtanach a fhorbairt leis na scileanna disciplín chun innealtóireacht a dhéanamh ar tháirgí 

 

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht
Sonraí téama

Sonraí téama

Sonraí téama