Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Do scoláirí agus do thuismitheoirí.

 

Gheobhaidh tú acmhainní úsáideacha anseo mar aon leis an scéala is déanaí faoina bhfuil ag tarlú i gcúrsaí oideachais, ón luath-óige aníos go dtí an tsraith shinsearach.

 

An scéala is déanaí

 

Tá an tSraith Shóisearach ag athrú:

  • Faigh amach faoin gcreat nua don tSraith Shóisearach  na hábhair nua agus na gearrchúrsaí a bheidh ar fáil go gairid.
  • Ag tosú leis an mBéarla (link to English subject landing page on curriculumonline) in 2014.
  • Tabhair do thuairim  – tá an comhairliúchán ar ábhair agus gearrchúrsaí nua na Sraith Sóisearaí ar oscailt anois.

 

Comhairliúchán:

Neart cúrsaí nua bunscoile agus iar-bhunscoile le go dtabharfá do thuairim orthu. Gheofar an scéala is déanaí anseo

 

Leathanigh Fíricí faoin tSraith Shóisearach, do scoláirí agus do thuismitheoirí.

 

Naisc úsáideacha

 

An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse 

An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iar-bhunoideachais) Teo.

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC)

An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

Help My Kid Learn, National Adult Literacy Agency

 

Tionscadal Mata – cur chuige úr i leith an Mhata.

 

 

 

 

 

 

 

Tionscadal Mata from NCCA on Vimeo.