Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Comhairliú

Beidh deis agat difear a dhéanamh do thodhchaí an oideachais in Éirinn sa chomhairliú seo. Cuid lárnach is ea é d'fhorbairtí nua sa churaclam. Beidh deis agat do ghuth a bheith agat i dtodhchaí an oideachais in Éirinn.

An chéad chéim ná an páipéar cúlra a fhoilsiú. Gheofar sa pháipéar sin stair an ábhair nó an réimse curaclaim, scrúdaítear ann príomhcheisteanna an réimse agus féachtar ar threochtaí i dtaighde oideachais agus i gcleachtas idirnáisiúnta. Déantar roinnt moltaí faoin tslí leis an gcuraclam a athrú.

Nuair a fhoilseofar an páipéar cúlra, baileofar tuairimí agus aiseolas ó pháirtithe leasmhara. Beidh deis ag cách a dtuairim a thabhairt ar na hathruithe beartaithe.

Tabharfar an t-aiseolas do ghrúpa forbartha a rachaidh i mbun oibre ar shonraíocht nua. Beidh na sonraíochtaí sin ar fáil duit le do thuairim a thabhairt orthu.

 

 

Bíodh do thuairim agat

 

Beidh na hábhair/réimsí curaclaim seo a leanas ar fáil le haghaidh comhairliú go gairid:

 

Earnáil

Ábhar/Réimse

An dáta deiridh d'aighneachtaí

An tSraith Shóisearach

An Ghaeilge

Dúnta anois

 

Eolaíocht

Dúnta anois

 

Staidéar Gnó

Dúnta anois

 

Oideachas Saorántachta, Sóisialta agus Polaitiúil (Gearrchúrsa)

Dúnta anois

 

Corpoideachas (Gearrchúrsa)

Dúnta anois

 

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (Gearrchúrsa)

Dúnta anois

 

Ríomhchlárú agus Códú (Gearrchúrsa)

Dúnta anois

 

Tionscadal Pearsanta: Aire a Thabhairt d’Ainmhithe (Gearrchúrsa Leibhéal 2)

Dúnta anois

 

Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha (Gearrchúrsa)

Dúnta anois

 

An tSínis agus Cultúr na Síne (Gearrchúrsa)

Dúnta anois

 

Taibhiú Ealaíne (Gearrchúrsa)

Dúnta anois

Bunscoil

Teangacha

Bealtaine 2014