Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Polasaí Fianáin


Ionas go n-oibreoidh an suíomh gréasáin i gceart, teastaíonn do thoiliú ón suíomh seo chun fianáin bhrabhsálaí a stóráil. Mura gceadaíonn tú fianáin, b’fhéidir nach mbeifeá in ann gnéithe áirithe den suíomh gréasáin a úsáid, mar shampla logáil isteach, aistriú idir na leaganacha Béarla agus Gaeilge den suíomh agus inneachar físe ar leith a rochtain. Féach thíos chun tuilleadh eolais a fháil ar na fianáin a úsáidtear ar an suíomh gréasáin seo chun cabhrú leat do shainroghanna a bhainistiú. Cuimhneoidh an suíomh gréasáin ar do chuid roghanna ar feadh sé mhí, agus ina dhiaidh sin, iarrfar arís ort glacadh leis na fianáin nó iad a bhainistiú. Mar sin féin, moltar go gceadófá gach fianán nuair a úsáideann tú an suíomh gréasáin seo.

Fianán Cineál Cuspóir Soláthraí In éag tar éis
_cfduid Fianán seisiúin Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. i3digital.com 29 days
 ASP.NET_SessionId Fianán seisiúin Fianán seisiúin    Úsáidtear é chun seisiún úsáideora ar an suíomh gréasáin a aithint curriculumonline.ie

Fad seisiúin

CMSPreferredCulture Fianán stóráilte Cinneann an fianán rogha teanga agus tíre an chuairteora. Bíonn an suíomh gréasáin in ann an t-ábhar is ábhartha don réigiún agus teanga sin a thaispeáint mar sin curriculumonline.ie 1 bhliain
__utm.gif Fianán seisiúin Fianán seisiúin    Úsáidtear é chun sonraí faoi bhrabhsálaí agus ríomhaire an chuairteora a thaifeadadh  google-analytics.com Fad seisiúin
__utma Fianán stóráilte Úsáidtear é chun idirdhealú a dhéanamh idir úsáideoirí agus seisiúin curriculumonline.ie  2 bhliain
__utmb Fianán stóráilte Úsáidtear é chun seisiúin/cuairteanna nua a chinneadh curriculumonline.ie  1 lá
__utmc Fianán seisiúin Úsáidtear é chun fad na cuairte ar shuíomh gréasáin a ríomh curriculumonline.ie  Fad seisiúin
__utmt Fianán stóráilte Úsáidtear é chun luas na n-iarrataí chuig an bhfreastalaí a scóigeadh curriculumonline.ie  1 lá
__utmz Fianán stóráilte Bailíonn sé sonraí faoin gcaoi ar tháinig cuairteoir chuig an suíomh gréasáin curriculumonline.ie  6 mhí
ads/ga-audiences Fianán seisiúin Úsáidtear é chun spéis cuairteoirí ar an suíomh gréasáin a mhúscailt arís google.com Fad seisiúin
vuid Fianán stóráilte Úsáidtear é chun sonraí faoi na cuairteoirí ar shuíomh gréasáin a bhailiú vimeo.com 2 bhliain
CMSCsrfCookie Fianán seisiúin Stórálann sé ceadchomhartha slándála a chabhraíonn le cosaint ar bhrionnú iarrata tras-suímh curriculumonline.ie  Fad seisiúin

Céard iad fianáin:

Píosaí beaga faisnéise iad fianáin, a stóráiltear i gcomhaid téacs shimplí, agus a chuireann suíomh gréasáin ar do ríomhaire. Is féidir leis an suíomh gréasáin roinnt de na fianáin a léamh agus tú ar cuairt air ina dhiaidh sin. D’fhéadfadh go stórálfaí faisnéis i bhfianán faoi do nósanna brabhsála ar an leathanach gréasáin, nó ionas gur féidir leis an suíomh gréasáin “cuimhneamh” ort nuair a fhilleann tú ar an suíomh. Go hiondúil, ní choinníonn fianáin faisnéis phearsanta ónar féidir thú a aithint, seachas má thug tú faisnéis dá leithéid don suíomh gréasáin.

An chaoi a n-úsáidimid fianáin:

Úsáidimid fianáin ar réimse suíomhanna gréasáin a bhainistímid ar chúiseanna éagsúla, agus pléitear iad sin thíos. Ar an drochuair, níl aon roghanna caighdeánacha tionscail ar fáil go hiondúil chun fianáin a dhíchumasú gan an fheidhmiúlacht agus na gnéithe a chuireann siad leis an suíomh gréasáin a dhíchumasú go hiomlán. Moltar go bhfágfá air na fianáin ar fad mura bhfuil tú cinnte an dteastaíonn siad nó nach dteastaíonn, ar fhaitíos go n-úsáidtear iad chun seirbhís atá uait a chur ar fáil.

Fianáin a dhíchumasú:

Is féidir leat cosc a chur ar fhianáin trí na socruithe ar do bhrabhsálaí a athrú (beidh níos mó eolais i roghchlár Cúnaimh do bhrabhsálaí faoi sin). Ach ná déan dearmad go gcuirfear isteach ar fheidhmiúlacht an tsuímh gréasáin seo, agus suíomhanna eile ar a dtugann tú cuairt, má dhíchumasaíonn tú na fianáin. D’fhéadfaí feidhmiúlacht agus gnéithe áirithe an tsuímh seo a dhíchumasú má dhíchumasaítear na fianáin. Moltar mar sin nach ndíchumasófaí na fianáin.

Fianáin tríú páirtí:

I gcásanna ar leith, úsáidimid fianáin a sholáthraíonn tríú páirtithe a bhfuil iontaoibh againn astu. Pléitear na fianáin ar fad – fianáin ó thríú páirtithe san áireamh – a bhféadfá plé leo i suíomhanna gréasáin CNCM sa chuid seo a leanas. Úsáideann roinnt de shuíomhanna gréasáin CNCM Google Analytics atá ar cheann de na réitigh anailíseachta is forleithne agus is mó iontaoibh ar an ngréasán chun cabhrú linn an chaoi a n-úsáideann tú na suíomhanna a thuiscint agus na bealaí a d’fhéadfaimis do thaithí a fheabhsú a fheiceáil. Rianaíonn na fianáin sin rudaí ar nós chomh fada agus a chaith tú ar an suíomh agus na leathanaigh ar thug tú cuairt orthu ionas gur féidir linn níos mó ábhair agus inneachair a gcuirfidh tú spéis iontu a chur ar fáil. Tá níos mó eolais faoi fhianáin Google Analytics ar fáil ar leathanach oifigiúil Google Analytics. Úsáidimid cnaipí agus/nó breiseáin meán sóisialta ar an suíomh seo freisin ionas gur féidir leat ceangal le do líonra sóisialta ar bhealaí éagsúla. Cuireann suíomhanna meán sóisialta, Facebook agus Twitter ina measc, fianáin ar á suíomh chun go n-oibreoidh siad sin. D’fhéadfaí iad a úsáid chun do cur le do phróifíl ar a suíomh siúd nó chun cur leis na sonraí atá acu chun críocha éagsúla a phléitear ina mbeartais phríobháideachais ar leith. Tá Ráiteas Príobháideachais CNCM ar fáil ar https://www.ncca.ie/en/privacy-statement